Sørmegleren er den største eiendomsmeglerne i Agder-fylkene. Totalt har meglerhuset 14 avdelinger langs hele sørlandskysten og sysselsetter mer enn 100 personer. Sørmegleren er heleid av Sparebanken Sør og Sørlandet Boligbyggelag. Sørmegleren ble grunnlagt i 2014 da Sparebanken Sør kjøpte opp Plussmegleren og fusjonerte med ABCenter, som da var eid av Sørlandet Boligbyggelag.

Meglerne som i sin tid grunnla Plussmegleren var alle utbrytere fra ABCenter eiendomsmegling. Plussmegleren vokste seg rask opp til å bli en betydelig aktør i Agder-fylkene, mens ABCenter hadde flere tøffe år bak seg da sammenslåingen ble gjennomført.

Historie og ledelse

Selskapet ledes i dag av Øivind Aasen som kom til jobben fra sin stilling som direktør i ABCenter. Den øvrige ledelsen består av Tone Solheim Grøsle, Dag Thomassen og Rolf R. Elieson som tidligere ledet Plussmegleren.

Flere av aksjonærene fra Plussmegleren og ABCenter er fortsatt eiere i bedriften, og fortsatte i sine gamle stillinger, bare under nytt navn og styre. Det at det nye selskapet maktet å beholde alle tidligere ansatte i begge fusjonerte selskap, viste seg raskt å bli en avgjørende faktor for deres videre suksess.

Sørmegleren har opplevd en enorm økning i både salg og omsetning etter sammenslåingen for 3 år siden. I dag er det få meglerhus som kan vise til tall så gode som Sørmegleren kan slå i bordet med. Allerede etter første driftsår, hadde meglerhuset doblet antall salg sammenlignet med hva ABCenter og Plussmegleren solgte året før sammenslåingen.

Hvilket marked fokuserer Sørmegleren på?

Sørmegleren selger alle type eiendommer, men hovedfokus er bolig, fritidseiendommer og naturlig nok boligbyggelag gjennom deres medeier Sørlandet boligbyggelag. Mange vil hevde Sørlandet har Norges vakreste kystlinje, og fritidseiendommer langs kysten har alltid vært populære. I dag er det ingen megler på Sørlandet som selger flere fritidseiendommer i området enn Sørmegleren. Eiendommene her er ofte i det man kaller øvre prissjiktet og Sørmegleren har dette markedet i sin hule hånd. Selskapets meglere har lang erfaring med salg av mer eksklusive eiendommer og et stort nettverk. Eiendommer som dette er ikke av det lettsolgte slaget, men Sørmegleren kan vise til meget gode resultat innen dette markedet de senere år, med en markedsandel innen luksussegmentet på hele 45%.

Med Sørlandet boligbyggelag som aktiv medeier, er også boligbyggelag et stort marked for meglerhuset. Sørlandet boligbyggelag er i dag det største boligbyggelaget mellom Drammen og Stavanger, og har mer enn 15.000 medlemmer og 7000 leiligheter. Sørmegleren har i dag en markedsandel på salg av boligbyggelag på 30% i Agder-fylkene.

Meglerhuset kan vise til et solid team med høyt utdannede meglere med lang erfaring i bransjen. Meglerhuset er i en særposisjon på Sørlandet og har siden starten i 2014 klart å knytte til seg flere av Sørlandets beste og mest respekterte meglere. Deres lokalkunnskap i området og tilknytting til Sparebank Sør har helt klart vært viktige årsaker til den store suksessen selskapet har opplevd. Selskapet jobber stadig med muligheten for videre ekspansjon og nye kontorer er planlagt etablert både i 2017 og 2018.

Hvorfor velge Sørmegleren?

Å selge eller kjøpe bolig er for mange en av de største økonomiske hendelsene i løpet av livet. Så hvorfor skal man velge nettopp Sørmegleren når man skal kjøpe eller selge?

Sørmegleren framstår som en seriøs, ydmyk, profesjonell partner med utstrakt lokalkunnskap og en bred stab med lang erfaring. Meglerhuset har blant annet et eget boligmagasin som når mer enn 60% av potensielle kjøpere i regionen. I tillegg tilbyr de utstrakt markedsføring via sine lokalkontor. Deres tilstedeværelse i sosiale medier har også fått gjennomgå en større overhaling etter sammenslåingen.

Tall fra ulike mediebyråer viser at Sørmegleren også innen sosiale medier er markedsledende på Sørlandet. Skal man kjøpe eller selge bolig i Agder-fylkene, er Sørmeglerne og Sparebanken Sør et naturlig første stopp på ferden.