EiendomsMegler1 er en markedslederen aktør blant Norges eiendomsmeglere. Selskapet har i dag mer enn 800 ansatte og tilbyr sine tjenester fra 150 kontorer rundt omkring i Norges land.

Eiendomsmeglere1 har aldri konsentrert seg om et spesifikt eiendomsmarked. De jobber med både bolig, fritidseiendom, næringseiendom og prosjekteiendom. De er helt klart den største eiendomsmegleren på markedet. Meglerhuset er eid i sin helhet av Sparebank1-gruppen. Deres kontor er ofte å finne på sammeadresse som din lokale Sparebank. Tilknytningen til Sparebank1-gruppen ga Eiendomsmeglere1 en stor fordel da selskapet ble grunnlagt i 1982. Som første aktør på markedet kunne de hjelpe kunden, ikke bare med kjøp og salg av eiendom, men de kunne også se til at man fikk ekstra god hjelp av banken. Denne kombinasjon av megler og bank under samme tak, gjør til at Eiendomsmegler1 fortsatt er blant de største meglerhusene i Norge.

Historie

Siden Eiendomsmegler1 ble startet tidlig på 80-tallet, har eiendomsbransjen endret seg enormt. Det er kommet til svært mange nye meglerfirma, og samtlige mener at de har det som skal til for å lykkes. Dessverre er det lagt fra alle som klarer det. Eiendomsmegler1 har alltid hatt som målsetning å være bransjens mest innovative meglerhus, noe de har lyktes bra med.

Eiendomsmeglere1 var blant annet første meglerhus i Norge til å tilby presentasjon av sine eiendommer på internett. De var det første meglerhuset til å tilby profesjonell fotografering av eiendommer om skulle selges, de var første ute med videomarkedsføring av eiendommer og de var første megler til å aktivt bruke sosial media i sin markedsføring. Fra enkle bilder i lokalavisen på 80-tallet til dagens interaktive salgsverktøy, har Eiendomsmegler1 alltid vært i spissen av utviklingen.

I disse dager er det styling av eiendommer som skal selges i vinden, og her kan Eiendomsmeglere1 hjelpe sine kunder oppnå best mulig resultat. Meglerhuset har egne høyt utdannede interiørarkitekter og stylister som kan sørge for at eiendommen som skal selges, vises fra sin aller beste side. Tjenester som dette er ikke av det billige slaget, men det kan ofte vise seg å øke salgsprisen betydelig. Hensikten med stylingen er, i følge sjefsstylist Hanne From, ikke i å skjule feil eller mangler ved eiendommen, men å fremheve alle de positive sidene og vise potensielle kjøpere hvilke muligheter eiendommen har å tilby.

Om BSU

BSU, også kjent som Boligsparing for ungdom, ble første gang tilbudt unge kjøpere i regi av nettopp Eiendomsmegler1 og Sparebank1 gruppen. Igjen skulle det vise seg at bank og megler under samme tak gir kundene mer enn de fleste andre meglerhusene kunne tilby. BSU var i sin enkelhet en konto for unge mennesker som ønsket å spare til bolig. Dersom man satte opp en BSU konto hos Sparebank1, fikk man en rente langt over hva markedet ellers hadde å tilby. Eneste krav til de unge boligsparerene var at innskudd på BSU-konto måtte i sin helhet brukes til boligkjøp lengre fram. Ordningen viste seg å bli så populær at de fleste andre banken i Norge startet med samme tilbud. I tillegg kom staten inn og ga skattefradrag til de unge bankkundene.

I dagens tøffe eiendomsmarked har det ofte vist seg at de som har benyttet seg av BSU i en årrekke før de skal kjøpe sin første bolig, stiller bedre enn unge kjøpere uten BSU. De med BSU har ikke nødvendigvis så veldig mye mer kapital enn de uten, men overfor bankene forteller en BSU-konto mye. Den kan vise at man tenker langsiktig i sin økonomiske planlegging og at man har et godt forhold til banken sin.

Eiendomsmeglere1 har gjennom historien vist seg som en solid og pålitelig aktør i det norske markedet, noe vi er sikker på at de også vil være i årene fremover.