DnB Eiendom er et heleid søsterselskap av DnB (Den Norske Bank). DnB ble grunnlagt for over 190 år siden og har i alle år vært en av Norges største finansinstitusjoner. I likhet med andre større banker i Norge, startet også DnB med eiendomsformidling tidlig på 1980-tallet

DnB eiendom kaller seg selv “Hele Norges eiendomsmegler”, en tittel som passer dem godt. Som Norges største bank har DnB alltid hatt en viktig samfunnsrolle. Gjennom årene banken har eksistert, har de hjulpet millioner av nordmenn med kjøp, salg og refinansiering av bolig. I dag er DnB Eiendom en av Norges største aktører innen eiendomsmegling og har mer enn 180 kontorer rundt omkring i hele Norges land.

Historie

Selskapet het tidligere DnB NOR Eiendom, men NOR ble fjernet fra selskapsnavnet tidlig på 1990-tallet. Da DnB bestemte seg for å starte med eiendomsmegling, tok de utgangspunkt i sitt enorme nettverk av lokale banker. De lokale banklokalene ga DnB en ulik mulighet til å etablere eiendomsmeglerkontor over nesten hele Norge på under 1 år.

Selv om eiendomsmegleren de siste årene, i likhet med bankene, i stor grad har flyttet over på Internett, har DnB valgt å beholde en rekke av deres lokale meglerkontor, da deres lokale kunnskap er en betydelig hjelp når det kommer til salg av bolig. Hva gjelder tittelen Norges største Eiendomsmegler, har DnB i nyere tid alltid kjempet mot ett og samme meglerhus, Eiendomsmegler1.

DnB har alltid brukt sitt gode navn, lange historie og utstrakte lokalkunnskap i kampen om de beste meglerne i Norge. En jobb de i stor grad har lyktes bra med de siste 20 årene. I rene salgstall er det DnBs meglere som uten tvil selger mest eiendom i Norge,dersom man bare regner ut fra salgspris. DnB har gjennom årenes løp også vokst betydelig i størrelse takket være oppkjøp og fusjoner med andre meglerhus. Sent på 90-tallet fusjonerte DnB og den gang Postbanken Eiendom, og 2 år etterpå tok DnB nok er stort jafs av det norske eiendomsmarkedet da de overtok Vital Eiendom.

Utfordringer i fremtiden

Mange har de siste årene antydet at tiden for store meglerhus i Norge er over. Med god bredbåndsdekning over hele landet, sosiale medier, og mindre og langt rimeligere løsninger for eiendomssalg på Internett, mener de bransjen er på vei inn i en tøff tid. Boligeiere og boligkjøpere kan i dag ordne det meste av salgs- og kjøpsprosessen selv via Internett. Så hva skal man med dyre meglere?

DnB på sin side har uttalt at de tror bransjen i stor grad vil bestå. Dog ser de helt klart at bransjen kommer til å måtte gå gjennom store endringer de neste 10 årene. Endringer DnB er godt forberedt på. DnB Eiendom har allerede lang erfaring med bruk av Internett og sosiale media, både i markedsføring og salgsprosessen. Den digitale utviklingen går raskt, men DnB har så langt hengt godt med og har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk de nyeste og mest innovative løsningene i bransjen.

Eiendomsmeglerens største utfordring i årene som kommer, er helt klart selskaper som tilbyr såkalte “selvhjelpsløsninger”. DnB har fått merke pågangen av slike selskap i Norge de siste 5 årene spesielt, men så langt har den gamle kjempen beholdt sin posisjon i markedet. Mye takket være deres egne nettbaserte “Gjør det selv” guide. På deres nettsider kan man finne det meste av det man trenger å vite om kjøp og salg av bolig. På denne måten har DnB ikke bare gjort det enklere og rimeligere for deres kunder å selge bolig, men de har også sendt en klar og tydelig beskjed til alle nymotens aktører som ønsker seg inn på det norske markedet.

DNB framstår i dag som en moderne eiendomsmegler med gode digitale løsninger for sine kunder og en meglerstab som besitter en enorm lokalkunnskap.