Vi som har solgt er en nettside for alle som skal selge eller kjøpe bolig eller fritidseiendom i Norge. Her vil du finne informasjon om en rekke ulike meglerhus over hele landet. Vi har også samlet viktig informasjon for deg som ønsker å selge bolig på egenhånd uten megler.

Eiendomsmeglerbransjen og deres ansatte spiller en viktig rolle i norsk økonomi. Eiendomsmegling er en profesjonell prosess med en rekke lover og forskrifter, og alle som en med hensikt å beskytte de som kjøper og selger boliger i Norge. De fleste selgere vil si at en eiendomsmeglers viktigste jobb, er å oppnå best mulig pris for boligen som skal selges. Selv om alle selgere ønsker en så god pris som mulig for sin bolig, er meglerens viktigste jobb å sørge for at alle transaksjoner skjer på en sikker og trygg måte i henhold til Norsk lov. Du vil finne utredende informasjon på dette nettstedet om meglerhusene og deres historie, samt en del salgstall.

Autorisasjoner for meglere

I tillegg til salgstall og markedsandel, bør selgere av eiendom i dag først forsikre seg om at meglerhuset de velger har alle sine autorisasjoner i orden. Bransjen har i mange år hatt et noe frynsete rykte å motbevise. Dette har dog endret seg betydelig siden 2008 da nye lover om eiendomssalg trådte i kraft i Norge. Lovene definerer blant annet at kun personer som tilfredsstiller lovens strenge krav til kvalifikasjoner skal kunne selge eiendom i Norge. I kort tekst betyr dette at om man ønsker å jobbe som eiendomsmegler i dag, må man studere ved universitet og oppnå en grad av Bachelor i eiendomsmegling. Andre utdannelser som kan kvalifisere en til å selge eiendom, er Juridiske studier.

Da loven trådte i kraft ble det gitt unntak fra krav om utdannelse for meglere som på det tidspunktet hadde jobbet i bransjen i mange år uten noen formelle klager. De siste årene har det vært en markant oppgang i personer som søker seg til eiendomsmeglerstudiet. I dag tilbyr følgende skoler studiet; BI i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, Høgskolen i Sørøst-Norge (Bø), Universitet i Nordland (Bodø), Høgskulen i Sogn og Fjordane (Sogndal) og Høgskolen i Hedmark.

Eiendomsmegling i Norge

Norske eiendomsmeglere utgjør en voksende bransje i Norge og ansetter i dag over 5.000 mennesker. Dette inkluderer både meglere, advokater, ledelse, kontorpersonell og medhjelpere. Bransjen er i dag en av de bransjene med best kjønnsfordeling med 41% kvinner og 59% menn. Ifølge tall fra finanstilsynet omsettes det hvert år ca 150.000 eiendommer i Norge. 80% av eiendommene omsettes via meglerhus. Resterende 20% via Advokatfullmektig med eiendomslisens.

Eiendomsmeglerne har de siste årene også tatt en større del av utleiemarkedet. Da Norge, som mange andre land i Europa, opplever en økning i antall byer som ikke bygger nok nye hus, har utleiemarkedet nådd nye høyder de senere år. En økning som har gitt eiendomsmeglere et nytt marked for sine tjenester.

I 2015 var den totale verdien på omsatte eiendommer i Norge over 392 milliarder. Dette inkluderer både bolig og næringseiendom. Næringseiendom omsatt av norske meglerforetak sto for 20% av den totale omsetningen. I snitt tjente meglerhusene 50.170 kr. per salg i 2015. Snittlønnen til en eiendomsmegler var samme år ca 650.000 kr.

Etter lovendringene i 2008, ble det i 2009 opprettet et eget klageorgan for eiendomssalg i Norge. I dag er alle meglerhus lovpålagt å være tilknyttet klagenemnden dersom de ønsker å beholde sin lisens.

Vi ønsker deg lykke til på din jakt etter din nye eiendom. Om du skal selge, kjøpe ditt første lille krypinn eller kanskje du jakter på den perfekte fritidseiendommen til deg og familien din,  håper vi at du finner vår nettside og den informasjon vi har samlet nyttig på veien.